தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகை அம்மன் ஆலயம் இணையதளம் உங்களை வரவேற்கிறது , இங்கு ஆலயம் சம்பந்தமான தரவுகளையும் , ஆலயத்தில் இடம்பெறும் சகல செயற்பாடுகளையும் அறியலாம் . உங்கள் கருத்துக்களை எமக்கு அனுப்புங்கள் mail@thambiluvil.info

தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடந்த உற்சவம்- 2011தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடந்த உற்சவம் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் ஆரம்பமாகும்
Read more >>

தேர் பவனி -2009

Read more >>

தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடாந்த உற்சவம் - 2010


தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகி அம்மன் ஆலய வருடாந்த திருக்குளிர்த்தி உற்சவம்  18.05.2010 அன்று ஆரம்பிக்கப்பட்டு 24.05.2010 அன்று நிறைவடையும் .

ஞாயிறு -அம்மனின் ஊர்வலம் ,  
திங்கள் - பொங்கல் , திருக்குளிர்த்தி

Read more >>

அம்மன் கோயில் திருக்குளிர்த்தி

Read more >>

 

தம்பிலுவில் ஸ்ரீ கண்ணகை அம்மன் ஆலயம் is proudly powered by Thambiluvil.info | Designed By R.Sayanolipavan